Carmen 05.11.1961

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej