Carmen 16.11.1995

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki