Carmen 22.06.1960

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej