Carmen 27.02.2007

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki