Chopiniana 17.07.1946

Inscenizacja

premiera
Miejskie Teatry Dramatyczne Scena Muzyczno-Operowa, Scena przy Marszałkowskiej