Coppelia 12.07.1955

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej

Obsada