Cyrulik sewilski 01.12.1976

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki