Cyrulik sewilski 05.04.1979

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki