Cyrulik sewilski 07.04.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki