Cyrulik sewilski 07.11.1976

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki