Cyrulik sewilski 12.03.1995

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie Opera Narodowa, Sala Moniuszki