Cyrulik sewilski 13.10.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie