Cyrulik sewilski 14.12.1957

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej