Cyrulik sewilski 21.06.1958

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej