Cyrulik sewilski 21.12.1980

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki