Cyrulik sewilski 22.02.1976

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki