Cyrulik sewilski 23.10.1979

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki