Cyrulik sewilski 24.05.1957

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej