Cyrulik sewilski 27.10.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie