Cyrulik sewilski 31.05.1979

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki