Cztery sonety miłosne 20.05.1973

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego

Obsada