Cztery sonety miłosne 28.04.1973

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Młynarskiego

Obsada