Marek Dąbrowski

Marek
Dąbrowski
 • „Edyp” George Enescu 28-05-1978

 • „Odprawa Posłów Greckich” Witold Rudziński 18-02-1972

 • „Inge Bartsch” Henryk Czyż 11-12-1982

 • „Halka” Stanisław Moniuszko 21-11-1965

  Janusz Czarnecki

 • „Tannhauser” Richard Wagner 17-02-1974

 • „Nędza uszczęśliwiona” Maciej Kamieński 28-01-1994

  Jacek Giluń

 • „Borys Godunow” Modest Musorgski 30-12-1972

 • „Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 14-12-1985

  Bogdan Sarwiński

Multimedia

Zdjęcia

 • „Edyp” George Enescu 28-05-1978

 • „Odprawa Posłów Greckich” Witold Rudziński 18-02-1972

 • „Inge Bartsch” Henryk Czyż 11-12-1982

 • „Halka” Stanisław Moniuszko 21-11-1965

  Janusz Czarnecki

 • „Tannhauser” Richard Wagner 17-02-1974

 • „Nędza uszczęśliwiona” Maciej Kamieński 28-01-1994

  Jacek Giluń

 • „Borys Godunow” Modest Musorgski 30-12-1972

 • „Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 14-12-1985

  Bogdan Sarwiński

Druki teatralne

 • Wkładka obsadowa „Borys Godunow” Modest Musorgski 13-02-1982

 • Afisz premierowy „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 21-10-1989

 • Wkładka obsadowa „Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 12-04-1986

 • Wkładka obsadowa „Czarna Maska” Krzysztof Penderecki 18-09-1988

 • Wkładka obsadowa „Zygfryd” Richard Wagner 21-01-1990

 • Wkładka obsadowa „Czarna Maska” Krzysztof Penderecki 07-10-1988

 • Wkładka obsadowa „Manru” Ignacy Paderewski 30-06-1991

 • Wkładka obsadowa „Oedipus Rex” Igor Strawiński

 • Wkładka obsadowa „Oedipus Rex” Igor Strawiński

 • Sztrajfa. „Don Carlos” Giuseppe Verdi 28-05-1967. Występ gościnny dyrygenta Państwowej Opery w Wiedniu, Hansa Swarowskiego

 • Sztrajfa. „Don Carlos” Giuseppe Verdi 23-10-1966. Gościnny występ Tadeusza Wierzbickiego w partii Króla Filipa II, solisty Opery Królewskiej w Brukseli

 • Afisz premierowy. „Król Roger” Karol Szymanowski 23-11-1965

 • Wkładka obsadowa „Wozzeck” Alban Berg 09-05-1984

 • Wkładka obsadowa „Wozzeck” Alban Berg 21-09-1985

 • Wkładka Obsadowa "Łucja z Lammermoor" Gaetano Donizetti 19-10-1984

 • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 22-10-1989

 • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 24-10-1989

 • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 26-10-1989

 • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 15-02-1990

 • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 16-02-1990

 • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 22-06-1990

 • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 24-06-1990

 • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 07-02-1991

 • Afisz premierowy „Mistrz i Małgorzata” Rainer Kunad 30-05-1987, 31-05-1987

 • Wkładka obsadowa. „Macbeth” Giuseppe Verdi 21-01-1986

 • Wkładka obsadowa. „Macbeth” Giuseppe Verdi 08-02-1987

 • Wkładka obsadowa. „Macbeth” Giuseppe Verdi 25-09-1987

 • Wkładka obsadowa. „Macbeth” Giuseppe Verdi 21-09-1989

 • Wkładka obsadowa „Holender Tułacz” Richard Wagner 04-02-1984

 • Wkładka obsadowa „Holender Tułacz” Richard Wagner 19-12-1982

 • Afisz premierowy „Holender Tułacz” Richard Wagner 12-04-1981

 • Afisz – Wznowienie „Holender Tułacz” Richard Wagner 18-12-1982.

 • Wkładka obsadowa „Inge Bartsch” Henryk Czyż 11-12-1982

 • Program - „Edyp” George Enescu 28-05-1978

 • Wkładka premierowa „Falstaff” Giuseppe Verdi 06-02-1975

 • Wkładka obsadowa „Falstaff” Giuseppe Verdi 22-03-1975

 • Wkładka obsadowa „Falstaff” Giuseppe Verdi Wznowienie – 03-02-1980

 • Wkładka obsadowa „Halka” Stanisław Moniuszko 11-09-1982

 • Wkładka obsadowa „Falstaff” Giuseppe Verdi 18-03-1980

 • Wkładka obsadowa „Halka” Stanisław Moniuszko 26-10-1975

 • Wkładka obsadowa. „Diabły z Loudon” Krzysztof Penderecki 10-06-1975

 • Wkładka obsadowa „Halka” Stanisław Moniuszko 05-10-1982

 • Afisz „Halka” Stanisław Moniuszko 03-09-1980 inauguracja sezonu 1980/1981

 • Wkładka obsadowa „Halka” Stanisław Moniuszko, 20-09-1986 XXX lat pracy Artystycznej Romana Węgrzyna

 • Afisz „Halka” Stanisław Moniuszko 18-10-1977, 30-lecie pracy artystycznej Wacława Domienieckiego

 • Afisz „Halka” Stanisław Moniuszko 01-01-1978 W 120 rocznice premiery Warszawskiej

 • Wkładka premierowa B „Salome” Richard Strauss 10-01-1993

 • Wkładka obsadowa „Salome” Richard Strauss 08-01-1994

 • Wkładka obsadowa „Salome” Richard Strauss 10-01-1994

 • Wkładka obsadowa „Nędza uszczęśliwiona” Maciej Kamieński 28-01-1994

 • Wkładka obsadowa „Nędza uszczęśliwiona” Maciej Kamieński 03-03-1994

 • Wkładka obsadowa „Nędza uszczęśliwiona” Maciej Kamieński 29-01-1994

 • Wkładka obsadowa „Nędza uszczęśliwiona” Maciej Kamieński 10-02-1994

 • Afisz prapremiery nowej wersji „Nędzy uszczęśliwionej” Macieja Kamieńskiego, 28-01-1994, 29-01-1994

 • Wkładka obsadowa „Borys Godunow” Modest Musorgski 14-02-1982

 • Wkładka obsadowa „Borys Godunow” Modest Musorgski 21-03-1982

 • Afisz. „Borys Godunow” Modest Musorgski 8-11-1973 Uczczenie 56 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej

 • Afisz „Borys Godunow”, Modest Musorgski, 27-03-1976. Uczczenie 200-lecia Teatru Wielkiego ZSRR w Moskwie

 • Wkładka obsadowa „Tannhauser” Richard Wagner 17-02-1974

 • Afisz premierowy „Dama pikowa” Piotr Czajkowski 29-12-1988, 30-12-1988, 7-01-1989

 • Wkładka obsadowa „Dama pikowa” Piotr Czajkowski 8-01-1989

 • Wkładka premierowa – premiera II „Dama pikowa” Piotr Czajkowski 30-12-1988

 • Wkładka obsadowa „Dama pikowa” Piotr Czajkowski 9-12-1989

 • Wkładka obsadowa „Dama pikowa” Piotr Czajkowski 6-06-1989

 • Afisz premierowy „Halka” Stanisław Moniuszko 12-05-1990

 • Wkładka obsadowa „Halka” Stanisław Moniuszko 20-10-1990, 21-10-1990 Lwów

 • Afisz. „Halka” Stanisław Moniuszko 21-11-1965 Otwarcie Teatru Wielkiego

 • Afisz. „Halka” Stanisław Moniuszko 31-10-1968 setne Przedstawienie

 • Wkładka obsadowa „Zygfryd” Richard Wagner 09-02-1989

 • „Faust z Nocą Walpurgii” Charles Gounoud 06-04-1966, Wkładka obsadowa premierowa

 • Wkładka obsadowa. „Jawnuta” Stanisław Moniuszko 16-03-1991

 • Afisz premierowy. „Manru” Ignacy Paderewski 29-06-1991, 30-06-1991

 • Afisz repertaurowy. 20.11.1965 – 30.11.1965

 • Gastspiel der Nationaloper Warschau – Teatr Wielki im Stadttheater Luxemburg am 27-02-1990

 • Wkładka obsadowa „Kniaź Igor” Aleksander Borodin 16-11-1990

 • Wkładka obsadowa – premiera II „Historya o św. Katarzynie” Romuald Twardowski 15-12-1985

 • Wkładka obsadowa. „Macbeth” Giuseppe Verdi 09-11-1985

 • Wkładka obsadowa. „Macbeth” Giuseppe Verdi 04-06-1991

 • Wkładka obsadowa „Nędza uszczęśliwiona” Maciej Kamieński 29-04-1994

 • Wkładka obsadowa „Dama pikowa” Piotr Czajkowski 15-04-1989

 • Afisz „Łucja z Lammermoor” Gaetano Donizetti 15-06-1973. Występ gościnny Urszuli Koszut i Wiesława Ochmana

 • Wkładka premierowa A „Salome” Richard Strauss 09-01-1993

 • Program repertaurowy 12-1981 Teatr Wielki

 • Program repertaurowy 01-1982 Teatr Wielki