Dama pikowa 05.02.2005

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki