Dama pikowa 06.12.1955

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej