Dama pikowa 07.06.1989

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki