Dama pikowa 07.07.1956

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej