Dama pikowa 09.03.2006

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki