Dama pikowa 11.04.1989

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki