Dama pikowa 14.10.1989

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki