Dama pikowa 15.01.2005

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki