Dama pikowa 18.05.2005

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki