Dama pikowa 21.10.2007

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki