Dama pikowa 22.02.1956

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej