Dama pikowa 24.04.1957

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej