Don Kichote 20.03.1991

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada