Don Kichote 22.01.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada