Don Kichote 24.01.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada