Don Pasquale 19.11.1961

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej