Don Pasquale 27.09.1961

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej