Elżbieta Jaroń

Elżbieta
Jaroń
tancerka, pierwsza solistka baletu, pedagog
 • „Jezioro łabędzie" Piotr Czajkowski 1973-11-25

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1968-04-20

 • „Nokturn i Tarantela” Karol Szymanowski 1966-11-23

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1976-02-15

 • „Pan Twardowski” Ludomir Różycki” 1973-06-24

 • „Sylfidy” Fryderyk Chopin 1975-11-23

 • „Kopciuszek” Sergiusz Prokofiew 1969-05-29

 • „Nokturn i Tarantela” Karol Szymanowski 1966-11-23

 • „Jezioro łabędzie" Piotr Czajkowski 1973-11-25

 • „Daphnis i Chloe” Maurice Ravel 1963-10-16

 • „Daphnis i Chloe” Maurice Ravel 1963-10-16

 • „Daphnis i Chloe” Maurice Ravel 1963-10-16

 • Jaroń Elżbieta (fotografia)

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1968-04-20

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1968-04-20

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1968-04-20

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1968-04-20

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1968-04-20

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1968-04-20

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1968-04-20

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1968-04-20

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1968-04-20

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1968-04-20

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1968-04-20

 • „Coppelia" Leo Delibes 1974-04-06

 • „Coppelia" Leo Delibes 1974-04-06

 • „Coppelia" Leo Delibes 1974-04-06

 • „Coppelia" Leo Delibes 1974-04-06

 • „Coppelia" Leo Delibes 1974-04-06

 • „Coppelia" Leo Delibes 1974-04-06

 • „Coppelia" Leo Delibes 1974-04-06

 • „Danse sacre – Danse profane” Claude Debussy 1971-03-11

 • „Danse sacre – Danse profane” Claude Debussy 1971-03-11

 • „Don Kichote” Ludwig A. Minkus 1964-04-09

 • „Kamienny kwiat” Siergiej Prokofiew 1961-10-15

 • „Kamienny kwiat” Siergiej Prokofiew 1961-10-15

 • „Metafrazy” Jerzy Maksymiuk 1971-12-15

 • „Metafrazy” Jerzy Maksymiuk 1971-12-15

 • „Metafrazy” Jerzy Maksymiuk 1971-12-15

 • „Metafrazy” Jerzy Maksymiuk 1971-12-15

 • „Danse sacre – Danse profane” Claude Debussy 1971-03-11

 • „Danse sacre – Danse profane” Claude Debussy 1971-03-11

 • „Panna Julia” Ture Rangstrom 1975-04-13

 • „Sylfidy” Fryderyk Chopin 1975-11-23

 • „Sylfidy” Fryderyk Chopin 1975-11-23

 • „Sylfidy” Fryderyk Chopin 1975-11-23

  Henryk Rosiak

 • „Sylfidy” Fryderyk Chopin 1975-11-23

 • „Panna Julia” Ture Rangstrom 1975-04-13

 • „Sylfidy” Fryderyk Chopin 1975-11-23

 • „Jezioro łabędzie" Piotr Czajkowski 1973-11-25

 • „Jezioro łabędzie" Piotr Czajkowski 1973-11-25

 • „Jezioro łabędzie" Piotr Czajkowski 1973-11-25

 • „Pietruszka" Igor Strawiński 1973-03-18

 • „Pietruszka" Igor Strawiński 1973-03-18

 • „Don Kichot” Ludwik A. Minkus 1967-03-05

 • „Pietruszka" Igor Strawiński 1973-03-18

 • „Pan Twardowski” Ludomir Różycki” 1973-06-24

 • „Don Kichot” Ludwik A. Minkus 1967-03-05

 • „Don Kichot” Ludwik A. Minkus 1967-03-05

 • „Święto wiosny” Igor Strawiński 1962-03-31

 • „Jezioro łabędzie” Piotr Czajkowski 1966-01-15

  Piotr Barącz

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1976-02-15

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1976-02-15

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1976-02-15

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1976-02-15

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1976-02-15

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1976-02-15

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1976-02-15

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1976-02-15

 • „Faust z Nocą Walpurgii” Charles Gounoud, 1966-04-06

 • „Nokturn i Tarantela” Karol Szymanowski 1966-11-23

 • „Święto wiosny” Igor Strawiński 1965-12-11

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1968-04-20

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1968-04-20

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1968-04-20

 • „Metafrazy” Jerzy Maksymiuk 1971-12-15

 • „Coppelia" Leo Delibes 1974-04-06

 • „Coppelia" Leo Delibes 1974-04-06

 • „Coppelia" Leo Delibes 1974-04-06

 • „Jezioro łabędzie” Piotr Czajkowski 1966-01-15

  Piotr Barącz

 • „Kamienny kwiat” Siergiej Prokofiew 1961-10-15

 • „Daphnis i Chloe” Maurice Ravel 1963-10-16

  Piotr Barącz

 • „Daphnis i Chloe” Maurice Ravel 1963-10-16

 • „Daphnis i Chloe” Maurice Ravel 1963-10-16

  Piotr Barącz

 • „Daphnis i Chloe” Maurice Ravel 1963-10-16

  Piotr Barącz

 • „Daphnis i Chloe” Maurice Ravel 1963-10-16

 • „Daphnis i Chloe” Maurice Ravel 1963-10-16

  Piotr Barącz

 • „Don Kichot” Ludwik A. Minkus 1967-03-05

 • „Jezioro łabędzie" Piotr Czajkowski 1973-11-25

 • „Jezioro łabędzie" Piotr Czajkowski 1973-11-25

 • „Pan Twardowski” Ludomir Różycki” 1973-06-24

 • „Pan Twardowski” Ludomir Różycki” 1973-06-24

 • „Pan Twardowski” Ludomir Różycki” 1973-06-24

 • „Pan Twardowski” Ludomir Różycki” 1973-06-24

 • „Pan Twardowski” Ludomir Różycki” 1973-06-24

 • „Święto wiosny” Igor Strawiński 1962-03-31

 • „Święto wiosny” Igor Strawiński 1962-03-31

 • „Święto wiosny” Igor Strawiński 1962-03-31

 • „Święto wiosny” Igor Strawiński 1962-03-31

 • „Kopciuszek” Sergiusz Prokofiew 1969-05-29

 • „Kopciuszek” Sergiusz Prokofiew 1969-05-29

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1976-02-15

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1976-02-15

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1976-02-15

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1976-02-15

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1976-02-15

 • „Jezioro łabędzie” Piotr Czajkowski 1966-01-15

  Piotr Barącz

 • „Jezioro łabędzie” Piotr Czajkowski 1966-01-15

  Piotr Barącz

 • „Święto wiosny” Igor Strawiński 1965-12-11

 • „Sylfidy” Fryderyk Chopin 1975-11-23

 • „Daphnis i Chloe” Maurice Ravel 1963-10-16

Nota biograficzna

Pierwsza solistka baletu Teatru Wielkiego w Warszawie. Urodziła się w Żyrardowie. Rozpoczęła naukę w klasie skrzypiec w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. I. Paderewskiego w Żyrardowie. W 1960 roku ukończyła  z wyróżnieniem warszawską szkołę baletową, gdzie uczyła się m.in. pod kierunkiem Ireny Szymańskiej, Leona Wójcikowskiego i Olgi Jordan. W 1960 roku została zaangażowana do zespołu baletowego Opery Warszawskiej, dwa lata później została solistką, a od 1967 pierwszą solistką w Teatrze Wielkim.

W 1961 roku zdobyła I miejsce w pionie zawodowym w kategorii solistów na Ogólnopolskim Konkursie Tańca Scenicznego w Warszawie. Tańczyła zarówno w repertuarze klasycznym jak i neoklasycznym, zachwycając doskonałą techniką, muzykalnością oraz interpretacją  zarówno w partiach klasycznych, jak i współczesnych. Do ważniejszych jej ról i kreacji należą m.in.: solistka w pas de trois w Jeziorze łabędzim (chor. W. Burmeister, P. Gusiew / N. Konius, A. Sobol, muz. P. Czajkowski,1962), Ognik w Kamiennym kwiecie (chor. A. Tomski, muz. S. Prokofiew, 1962), Dziewczyna ofiarna w Święcie wiosny (chor. A. Rodrigues, muz. I. Strawiński, 1962), Dziewczyna w Czterech temperamentach (chor. F. Adret, muz. P. Hindemith, 1962), Swanilda w Coppelii (chor. F. Parnell, muz. L. Delibes, Opera Łódzka, 1962), Chloe w Dafnisie i Chloe (chor. A. Rodrigues, muz. M. Ravel, 1963), Uliczna tancerka i Królowa Driad (1964) oraz Kitri (1965) w Don Kichocie (chor. A. Cziczinadze, muz. L. Minkus), Krasawica i Diablica w Panu Twardowskim (chor. S. Miszczyk, muz. L. Różycki, 1965), Odetta-Odylia, jedna z Trzech łabędzi i solistka w pas de trois w Jeziorze łabędzim (chor. trad. / R. Kuzniecowa, muz. P. Czajkowski, 1966), solistka w Taranteli – pas de deux w Nokturnie i Taranteli (chor. W. Gruca, muz. K. Szymanowski, 1966), tytułowa Giselle w dwóch realizacjach (chor. trad. / A. Cziczinadze, muz. A. Adam, 1968) oraz (chor. trad. / A. Gridin, I. Michajliczenko, muz. A. Adam, 1976), Aegina w Spartakusie (chor. J. Czanga, muz. A. Chaczaturian, 1973), Wróżka w Kopciuszku (chor. A. Cziczinadze, muz. S. Prokofiew, 1969), solistka w Danse profane w Danse sacrée, Danse profane (chor. W. Borkowski, muz. C. Debussy, 1971), Dziewczyna w Metafrazach (chor. M. Bochenek, muz. J. Maksymiuk, 1971), Ona w Pożądaniu (chor. J. Makarowski, muz. G. Bacewicz, 1973), Balerina w Pietruszce (chor. M. Fokin / L. Wójcikowski, muz. I. Strawiński, 1973), Królowa Podziemi, Królowa Wschodu i Diablica w Panu Twardowskim (chor. W. Gruca, muz. L. Różycki, 1973), Odetta-Odylia w Jeziorze łabędzim (chor. trad. / B. Chaliułow, muz. P. Czajkowski, 1973), Swanilda w Coppelii (chor. A. Messerer, muz. L. Delibes, 1974), tytułowa Panna Julia (chor. B. Cullberg, muz. T. Rangström, 1975), I solistka w Sylfidach (chor. M. Fokin / R. Kuzniecowa, muz. F. Chopin, 1975). W sezonie 1984/85 zakończyła karierę sceniczną.

W latach 1969–71 była pedagogiem tańca klasycznego w warszawskiej szkole baletowej. Później jeszcze trzykrotnie współpracowała ze szkołą, przygotowując klasy maturalne do dyplomu z tańca klasycznego. W 1972 roku była stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki w The School of Contemporary Dance w Londynie. Z wyróżnieniem ukończyła studia z zakresu pedagogiki tańca na Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1980). Pod auspicjami Ministerstwa Oświaty pracowała w sezonie 1984/85 jako pedagog w Hiszpanii: w Escuela Superior de Ballet w Torrelavega i jako baletmistrzyni w tamtejszym zespole baletowym oraz w studiu baletowym Rosity Segovii w Barcelonie.

W 1981/82 pełniła funkcję kierownika baletu w Teatrze Wielkim. Opracowała choreografię do filmu fabularnego Zamach stanu (reż. R. Filipski, 1981). W latach 1989–93 była kierownikiem baletu i pedagogiem w Operetce Warszawskiej.

W czasie tournée Teatru Wielkiego w Republice Federalnej Niemiec został nagrany balet Święto wiosny z udziałem Elżbiety Jaroń w roli Dziewczyny ofiarnej (1964). Sekwencja Danse sacrale z jej udziałem została włączona do filmu dokumentalnego Stravinsky (reż. D. Oppenheim, Columbia Broadcasting System, 1966). Wystąpiła w filmie Tańczy Elżbieta Jaroń (reż. J. Żukowska, 1974), za udział w którym otrzymała nagrodę główną Ministra Kultury i Sztuki Republiki Francuskiej na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Muzycznych w Besançon.

Otrzymała złoty medal za partię Swanildy (Coppelia) w czasie IV Łódzkich Spotkań Baletowych (1974), a także Złoty Krzyż Zasługi (1979), Złotą Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Warszawy” (1980), odznaczenie „Zasłużony Działacz Kultury” (1984) i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1987).

Joanna Sibilska-Siudym

Multimedia

Zdjęcia

 • „Jezioro łabędzie" Piotr Czajkowski 1973-11-25

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1968-04-20

 • „Nokturn i Tarantela” Karol Szymanowski 1966-11-23

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1976-02-15

 • „Pan Twardowski” Ludomir Różycki” 1973-06-24

 • „Sylfidy” Fryderyk Chopin 1975-11-23

 • „Kopciuszek” Sergiusz Prokofiew 1969-05-29

 • „Nokturn i Tarantela” Karol Szymanowski 1966-11-23

 • „Jezioro łabędzie" Piotr Czajkowski 1973-11-25

 • „Daphnis i Chloe” Maurice Ravel 1963-10-16

 • „Daphnis i Chloe” Maurice Ravel 1963-10-16

 • „Daphnis i Chloe” Maurice Ravel 1963-10-16

 • Jaroń Elżbieta (fotografia)

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1968-04-20

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1968-04-20

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1968-04-20

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1968-04-20

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1968-04-20

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1968-04-20

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1968-04-20

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1968-04-20

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1968-04-20

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1968-04-20

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1968-04-20

 • „Coppelia" Leo Delibes 1974-04-06

 • „Coppelia" Leo Delibes 1974-04-06

 • „Coppelia" Leo Delibes 1974-04-06

 • „Coppelia" Leo Delibes 1974-04-06

 • „Coppelia" Leo Delibes 1974-04-06

 • „Coppelia" Leo Delibes 1974-04-06

 • „Coppelia" Leo Delibes 1974-04-06

 • „Danse sacre – Danse profane” Claude Debussy 1971-03-11

 • „Danse sacre – Danse profane” Claude Debussy 1971-03-11

 • „Don Kichote” Ludwig A. Minkus 1964-04-09

 • „Kamienny kwiat” Siergiej Prokofiew 1961-10-15

 • „Kamienny kwiat” Siergiej Prokofiew 1961-10-15

 • „Metafrazy” Jerzy Maksymiuk 1971-12-15

 • „Metafrazy” Jerzy Maksymiuk 1971-12-15

 • „Metafrazy” Jerzy Maksymiuk 1971-12-15

 • „Metafrazy” Jerzy Maksymiuk 1971-12-15

 • „Danse sacre – Danse profane” Claude Debussy 1971-03-11

 • „Danse sacre – Danse profane” Claude Debussy 1971-03-11

 • „Panna Julia” Ture Rangstrom 1975-04-13

 • „Sylfidy” Fryderyk Chopin 1975-11-23

 • „Sylfidy” Fryderyk Chopin 1975-11-23

 • „Sylfidy” Fryderyk Chopin 1975-11-23

  Henryk Rosiak

 • „Sylfidy” Fryderyk Chopin 1975-11-23

 • „Panna Julia” Ture Rangstrom 1975-04-13

 • „Sylfidy” Fryderyk Chopin 1975-11-23

 • „Jezioro łabędzie" Piotr Czajkowski 1973-11-25

 • „Jezioro łabędzie" Piotr Czajkowski 1973-11-25

 • „Jezioro łabędzie" Piotr Czajkowski 1973-11-25

 • „Pietruszka" Igor Strawiński 1973-03-18

 • „Pietruszka" Igor Strawiński 1973-03-18

 • „Don Kichot” Ludwik A. Minkus 1967-03-05

 • „Pietruszka" Igor Strawiński 1973-03-18

 • „Pan Twardowski” Ludomir Różycki” 1973-06-24

 • „Don Kichot” Ludwik A. Minkus 1967-03-05

 • „Don Kichot” Ludwik A. Minkus 1967-03-05

 • „Święto wiosny” Igor Strawiński 1962-03-31

 • „Jezioro łabędzie” Piotr Czajkowski 1966-01-15

  Piotr Barącz

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1976-02-15

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1976-02-15

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1976-02-15

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1976-02-15

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1976-02-15

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1976-02-15

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1976-02-15

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1976-02-15

 • „Faust z Nocą Walpurgii” Charles Gounoud, 1966-04-06

 • „Nokturn i Tarantela” Karol Szymanowski 1966-11-23

 • „Święto wiosny” Igor Strawiński 1965-12-11

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1968-04-20

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1968-04-20

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1968-04-20

 • „Metafrazy” Jerzy Maksymiuk 1971-12-15

 • „Coppelia" Leo Delibes 1974-04-06

 • „Coppelia" Leo Delibes 1974-04-06

 • „Coppelia" Leo Delibes 1974-04-06

 • „Jezioro łabędzie” Piotr Czajkowski 1966-01-15

  Piotr Barącz

 • „Kamienny kwiat” Siergiej Prokofiew 1961-10-15

 • „Daphnis i Chloe” Maurice Ravel 1963-10-16

  Piotr Barącz

 • „Daphnis i Chloe” Maurice Ravel 1963-10-16

 • „Daphnis i Chloe” Maurice Ravel 1963-10-16

  Piotr Barącz

 • „Daphnis i Chloe” Maurice Ravel 1963-10-16

  Piotr Barącz

 • „Daphnis i Chloe” Maurice Ravel 1963-10-16

 • „Daphnis i Chloe” Maurice Ravel 1963-10-16

  Piotr Barącz

 • „Don Kichot” Ludwik A. Minkus 1967-03-05

 • „Jezioro łabędzie" Piotr Czajkowski 1973-11-25

 • „Jezioro łabędzie" Piotr Czajkowski 1973-11-25

 • „Pan Twardowski” Ludomir Różycki” 1973-06-24

 • „Pan Twardowski” Ludomir Różycki” 1973-06-24

 • „Pan Twardowski” Ludomir Różycki” 1973-06-24

 • „Pan Twardowski” Ludomir Różycki” 1973-06-24

 • „Pan Twardowski” Ludomir Różycki” 1973-06-24

 • „Święto wiosny” Igor Strawiński 1962-03-31

 • „Święto wiosny” Igor Strawiński 1962-03-31

 • „Święto wiosny” Igor Strawiński 1962-03-31

 • „Święto wiosny” Igor Strawiński 1962-03-31

 • „Kopciuszek” Sergiusz Prokofiew 1969-05-29

 • „Kopciuszek” Sergiusz Prokofiew 1969-05-29

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1976-02-15

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1976-02-15

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1976-02-15

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1976-02-15

 • „Giselle” Adolphe Charles Adam 1976-02-15

 • „Jezioro łabędzie” Piotr Czajkowski 1966-01-15

  Piotr Barącz

 • „Jezioro łabędzie” Piotr Czajkowski 1966-01-15

  Piotr Barącz

 • „Święto wiosny” Igor Strawiński 1965-12-11

 • „Sylfidy” Fryderyk Chopin 1975-11-23

 • „Daphnis i Chloe” Maurice Ravel 1963-10-16

Druki teatralne

 • „Faust z Nocą Walpurgii” Charles Gounoud 06-04-1966, Wkładka obsadowa premierowa

 • Afisz repertaurowy. 20.11.1965 – 30.11.1965

 • Afisz premierowy. „Święto wiosny” Igor Strawiński 1962-03-31

 • Program. „Święto wiosny” Igor Strawiński 1962-03-31

 • Afisz premierowy. „Don Kichot” Ludwik A. Minkus 1967-03-05

 • Afisz premierowy. „Daphnis i Chloe” Maurice Ravel 1963-10-16

 • Wkładka obsadowa. „Jezioro łabędzie” Piotr Czajkowski 1961-01-12

 • Afisz premierowy. „Jezioro łabędzie” Piotr Czajkowski 1961-01-12

 • Afisz premierowy. „Don Kichote” Ludwig A. Minkus 1964-04-09

 • Afisz premierowy. „Metafrazy” Jerzy Maksymiuk 1971-12-15

 • Wkładka obsadowa „Straszny Dwór” Stanisław Moniuszko 20-11-1965

 • Afisz premierowy „Straszny Dwór” Stanisław Moniuszko 20-11-1965

 • Afisz. Setne przedstawienie „Straszny Dwór” Stanisław Moniuszko 19-10-1968

 • Afisz premierowy. „Święto wiosny” Igor Strawiński 1965-12-11

 • Afisz premierowy wieczoru baletowego Sylfidy / Le spectre de la rose / Karnawał 1975-11-23

 • Afisz premierowy wieczoru „Miniatury baletowe” 1968-02-11, Salon warszawski / Voci / Samotność

 • Afisz premierowy „Kamienny kwiat” Siergiej Prokofiew 1961-10-15

 • Afisz premierowy. „Fantazje” Piotr Czajkowski 1981-11-28

 • Wkładka obsadowa „Wierchy” Artur Malawski 1962-02-14

 • Afisz premierowy. „Jezioro łabędzie” Piotr Czajkowski 1966-01-15

 • Afisz premierowy „Pan Twardowski” Ludomir Różycki 1973-06-24

 • Afisz premierowy „Francesca da Rimini”, „Giselle” 1968-04-20

 • Wkładka obsadowa „Sylfidy” Fryderyk Chopin 1975-11-23

 • Wkładka premierowa. „Jezioro łabędzie” Piotr Czajkowski 1966-01-15

 • Afisz premierowy „Pożądanie" i „Pietruszka" 1973-03-18

 • Afisz premierowy Symfonia fantastyczna / Danse sacrée – Danse profane / Bolero 1971-03-11

 • Wkładka obsadowa „Coppelia" Leo Delibes 1974-04-06

 • Afisz premierowy „Coppelia" Leo Delibes 1974-04-06

 • Afisz premierowy „Współczesne balety polskie”: 13 (Gry weneckie) / Ndege ptak / Polymorphia / Metafrazy 1971-12-15

 • Wieczór baletowy 1966-11-23/24 Nokturn i Tarantela / Mandragora / Harnasie

 • Afisz premierowy.”Kopciuszek” Sergiusz Prokofiew 1969-05-29

 • Wkładka obsadowa „Pan Twardowski” Ludomir Różycki 1973-06-24

 • Program repertaurowy 12-1981 Teatr Wielki

 • Afisz wieczoru baletowego „Rytmy i nastroje” 1981-09-19 („Jak być?” / „Pieśni Ewy Demarczyk” / „Zatańczmy jazz”)

 • Afisz premierowy „Wierchy”/ „Świtezianka” / „Zaczarowana oberża” 1962-02-07

 • Program repertaurowy 01-1982 Teatr Wielki