Faust 12.02.1958

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej