Fidelio 04.03.1992

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki