Francesca da Rimini 13.04.1969

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki