Francesca da Rimini 25.02.1969

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki