Małgorzata Grzywacz

Małgorzata
Grzywacz

Druki teatralne

  • Wkładka obsadowa „Hrabina” Stanisław Moniuszko 22-05-1988. 110 rocznica zgonu kompozytora

  • Wkładka premierowa – premiera III „Dama pikowa” Piotr Czajkowski 7-01-1989

  • Wkładka obsadowa „Dama pikowa” Piotr Czajkowski 8-01-1989

  • Wkładka premierowa – premiera II „Dama pikowa” Piotr Czajkowski 30-12-1988

  • Wkładka obsadowa „Dama pikowa” Piotr Czajkowski 9-12-1989