Halka 01.06.1996

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki