Halka 02.06.1996

Inscenizacja

Teatr Narodowy, Sala Moniuszki