Halka 05.04.2013

Inscenizacja

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala Moniuszki