Halka 07.11.1958

Inscenizacja

Państwowa Opera w Warszawie, Scena przy Nowogrodzkiej